3Dcleaning úklidová společnost

Komunikace a kontrolní činnost

Komunikace a kontrola patří mezi nejdůležitější činnosti, které ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb a zároveň budují pozitivní vztahy mezi smluvními stranami.

Kromě osobního kontaktu se zástupci zákazníka, který provádí odpovědný provozní pracovník nebo vedoucí firmy, máme zavedenu řadu dokumentů (např. kontrolní list, docházkový list, časový výkaz provedených prací ad.) vztahujících se k prováděným činnostem tak, aby mohli být kdykoliv kontrolovány oběma stranami.

Kontroly jsou prováděny ve dvou stupních. Každý objekt má určeného odpovědného pracovníka pro pravidelnou kontrolu, a dále jsou prováděny nepravidelné kontroly vedoucími pracovníky firmy. V případě větších objektů využíváme i třístupňovou kontrolu.

Pro řešení nenadálých událostí je po celý den k dispozici tzv. denní služba. Pracovník denní služby řeší především aktuální přání či požadavky zákazníka, provádí kontrolu úklidových prací a odstraňuje případné nedostatky, dodává čistící a úklidové prostředky, doplňuje hygienický servis na sociálních zařízeních.Pracovníci

Firma klade velký důraz na pečlivý výběr pracovníků. Všichni pracovníci jsou před nástupem na pracoviště seznámeni s požadovanými pracovními úkony, technologií prováděných prací, bezpečností práce a protipožární ochranou. Každý zaměstnanec je vybaven identifikačním štítkem, a v případě přání zákazníka i jednotným pracovním oblečením. Každý pracovník má přidělený pracovní úsek a pracovní doba je přizpůsobena požadavkům zákazníka.


Vedoucí pracovníci společnosti 3D Cleaning, s.r.o. jsou proškoleni o odborné způsobilosti používání čisticích prostředků a desinfekce v oblasti úklidových služeb. Následně tyto vědomosti a zkušenosti, předávají na nižší pracovní stupně, pro zdokonalení samotné realizace. Tento postup, zaručuje maximální kvalitu a hospodárnost.


V případě absence (nemoc, dovolená) firma poskytuje plnohodnotný zástup. U všech pracovníků je samozřejmý čistý trestní rejstřík, flexibilita a slušné vystupování.Materiál, strojové vybavení, technologie

Kromě běžných podlahových mycích strojů, průmyslových vysavačů, vysokotlakých strojů s ohřevem i bez ohřevu, zametačů, disponujeme i velkými podlahovými mycími stroji pro úklid ploch od 10 000 m2 (např. podzemní parkoviště, velké výrobní haly) a komunálních zametacích strojů (např. průmyslové areály, nemocnice, parkoviště).Dostupnost

V době od 8:00 do 17:00 hod je firma dosažitelná na centrálním dispečinku (mobilní i pevná linka, e-mail). V další denní i noční době, 365 dní v roce, 24 hodin denně je k dispozici servisní a havarijní info linka a pro případy okamžitého řešení (nutný servis, havárie, okamžitý úklid) je v pohotovosti servisní technik a speciální úklidová četa.